Kozmikus szimbólumokkal való gyógyítás

"A betegség magában nem létezik, csak beteg emberek vannak." (Hippokratész)

A BETEGSÉG OKAI ÉS HATÁSAI

Az emberiség morfogenetikus mezejének negatív alapprogramjai „egy művi mátrixban” tükröződnek. Ennek akkor van hatalma felettünk, s akkor befolyásol minket, ha a saját rezgési potenciálunkban is negatív együttrezgés tapasztalhatunk. A tapasztalat átadása területén tehát olyan szükséges és értékes, a hiba kiküszöbölésére alkalmas tényezőt mutat be egy tükörprogram formájában, amely kérlelhetetlenül és megvesztegethetetlenül megmutatja a még megoldatlan feladatainkat az eddig még feldolgozatlan, központi élettémák formájában. Tárgyilagosan szemlélve a dolgot, voltaképpen hálásnak kéne lennünk ennek a művi mátrixnak. Megmutatja a bennünk munkáló negatív gondolati és érzelmi mintákat, továbbá a múltból átvett és mindezidáig feldolgozatlan programokat, tanulási témákat, s ezzel a még működő egyensúlyhiányos energiapotenciálokat, amelyek finom anyagú formában épp úgy hatnak a megfelelő aurasíkon, mint a durva anyagú fizikális területen. Negatív rezgési területeink fogékonnyá tesznek minket a külvilág tükröződésének negatív mintái, programjai és viselkedési módjai iránt. Manipulálhatók vagyunk általuk, érintettnek érezzük magunkat, a megfelelő rezgésre kapcsolunk, és megéljük az ebből fakadó hatást. „Beszállunk a hintába.”
A „kozmikus közlekedési szabályok” ismerete elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy optimálisan és harmonikusan létezhessünk e keretek között, belül és kívül. Átfogó harmónia, valódi gyógyulás és tartós egészség csak akkor lehetséges, ha ezeket a globális összefüggéseket mindig szem előtt tartjuk.

Tudat és tudatosság

A legfinomabb és a legmagasabban, illetve leggyorsabban rezgő hullámok a tudat feletti negyedik dimenziójának és Isten fény- és szeretetenergiájának spirituális síkján találhatók, a mindenkori felettes én irányítása alatt. Ezt követi az éber tudat mentális síkja a szabad emberi akarattal, gondolati impulzusokkal és a teljesen elektromos úton terjedő akarati energiával a harmadik dimenzióban, a bal agyféltekéből az egó, a jobb agyféltekéből az én irányítása alatt. Az ezt követő, és még lassabb rezgésű rezonancia síkok tartalmazzák a tudatalattit, az érzelmeket, a pszichét, az érzéseket, az összes adat – beleértve a karmikusakat is – tárolását a hasi agyban, az elektromágnesen életenergia, valamint a tudattól független testi funkciók erősen mágnesen vitális energiájának területét. Ezeknek a síkoknak a vezérlőelvét hívjuk belső gyermeknek, amely rendelkezik egy pozitív-, világos- és egy negatív sötét oldallal.

„Minden ok hatást vált ki, és minden hatás valamilyen ok következménye”

A gondolatok, érzelmek és tárolók területén fellépő negatív rezgések semlegesítése és harmonizálása következtében a fizikai szinten megfelelő hatásként feltétlenül harmónia és egyensúly keletkezik, ezzel pedig valamennyi síkon gyógyulás és tartós egészség.
Az emberi szervezet örök építési tervében minden durva anyagú atom, molekula, a test valamennyi fizikális sejtje, szövete és sejtje számára rögzítettek és bármely pillanatban elérhetők ezek a pozitív, harmonikus ősinformációk a „tökéletes éterikus másolatban”.
A spirituális gyógyítás keretein belül történhet ez a gondolat erejével, vizualizációval és energiaátvitellel, stb., de kozmikus szimbólumokkal, színekkel, formákkal, illatokkal, hangokkal és a test bizonyos területeinek és általános szabályozópontjainak megérintésével is.

A kozmikus információk felvétele a bőrön keresztül

A kozmikus kommunikációs rendszerekben a lényegi fontosságú egyetemes információkat elektromágnesen rezgések hordozzák, amelyek hangokká, színekké vagy formákká sűrűsödhetnek. Az emberi szervezet rendszerében eközben a pozitív impulzusok harmonizáló, építő és erősítő hatással vannak a testi funkciók öngyógyító folyamataira. A negatív rezgések ezzel szemben károsító és gyengítő hatásúak, s egyensúlyhiányhoz, diszharmóniához és betegséghez vezetnek. A mindenkori polaritást a gondolatok minősége, természete határozza meg. A pozitív gondolkodás a mentális sík jobbra forduló kilendüléséhez vezet. Ez megegyezik az energiaellátás és –vezérlés éteri síkjával, így hát a pozitív gondolatok automatikusan emelik az egyéni energiaszintet. Ehhez hasonlóan a negatív gondolatok az emberi szervezet energiavesztéséhez és vezérlési problémáihoz, diszharmóniához és betegséghez vezetnek. A beteggé tevő negatív információkat azonban helyesbíteni lehet bizonyos szimbólumok, geometrikus jelek és színek formájában alkalmazott, célzatos rezgési impulzusok által, s ily módon visszaállítható a fizikai test „tökéletes éterikus másolata”. Ennek alapján az élő rendszerek biorezonanciájának terén az emberi szabályozó körök összes zavara kiegyenlíthető, és így minden betegség meggyógyítható.

Dr. Diethard Stelzl:  Gyógyítás kozmikus szimbólumokkal (BIOENERGETIC KIADÓ  - a link a kiadó honlapjára mutat és új ablakban nyílik meg) 


A népi gyógymódok és a "házi patika" szerei, valamint a táplálék kiegészítők, hatásosak lehetnek bizonyos egészségügyi problémákkal szemben, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ezeken az oldalakon szereplő információk alapján betegségeket lehetne diagnosztizálni vagy kezelni. Bármilyen egészségügyi problémával, tünettel forduljunk szakemberhez!

Az oldalon szereplő információk, publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Grafika és kivitelezés: MandG.Web