Gyógyító számok

A különféle betegségek gyógyításának van egy egyszerű és rendkívül hatékony módszere, mégpedig az egymást követő, meghatározott számokra való koncentrálás.

Felmerül egy fontos kérdés: vajon egy ilyen egyszerű gyógymód, mint az egymás után következő meghatározott számokra való koncentrálás, ennyire hatásosnak bizonyul a betegségek gyógyításában?
A különböző számsorok a szabályoshoz, az eredetihez, az egészségeshez való visszatérést biztosítják. A vonatkozó betegséghez tartozó meghatározott számsorra való koncentráláskor a szervezet ráhangolódik a „normális", vagyis az egészséges állapotra. A betegség nem más, mint az egyes sejteknek, szerveknek vagy a szervezet egészének a szabályostól való eltérő működése. A gyógyítás akkor hatékony, ha a szervezet egésze újra szabályosan működik.
A vonatkozó betegséghez tartozó meghatározott számsorra való összpontosításkor, Önök létrehozzák azt az állapotot, amikor a szervezetük ráhangolódik a „szabályos", vagyis az egészséges állapotra. Nem kell mást tenni, mint a megfelelő számsorra koncentrálni, vagyis gondolatban kivetíteni a homlok belső részére ( ha lehet, akkor fehér fényben) a számokat, hogy megindulhasson a gyógyulási folyamat.

Az alábbiakban a gyógyítás lényegét, a számok vibrációs felépítését ismertetem.
Az élet minden megnyilvánulását ritmus járja át. A bolygók a Nap körül időszakos keringést végeznek, ez az évszakok ritmikus váltakozását jelenti. A Föld tengely körüli forgása miatt követi a nappalt az éjszaka. Ami megvan nagyban, ugyanaz van meg kicsiben is. Az atommag körül keringő elektronok mozgása éppen olyan szabályos, mint a Nap körül a bolygóké.
Csendben, befelé figyelve mindenki képes meghallani a saját ritmikus szívdobogását. Az emberi szervezetben minden sejtnek, minden kis- és nagy szervi egységnek megvan a maga ritmusa, összhangja, beleértve szervi szinten a sejtek nagyobb összességét, sőt az egyes szervek közötti kapcsolatokat is. Ilyen vonatkozásban az élő szervezet egy zenekarhoz hasonló. A zenekar egyetlen előadáson sem játszhat hamisan. Ez a szervezetre is jellemző. Az összhangnak minden esetben harmonikusnak kell lennie.
A betegség akkor kezdődik, ha valamelyik szerv vagy a szervek közti valamely kapcsolat eltér a szabályostól, vagyis a „test zenekarában" hamisan játszik. Ekkor Önök, mint a testük zenekarának karmesterei kénytelek lesznek kilendíteni a karmesteri botjukat, és visszaállítani a szervezetük egészének harmonikus hangzását.

Minden szám, számsor mögött megfelelő belső szellemi-energetikai-rezgésforma van. A gyógyító számok első érzékelésekor a szervezet számára még nem nyilvánvaló, hogy a számok rezgés-összefüggést rejtenek. A számsorokra úgy kell tekinteni, mint a számok határozatlan összekapcsolására. A zenekarnak, mint együttesnek más a hangzása, mint egy magányos hangszernek. Ehhez hasonlóan e számkészlet is egyéni hatással rendelkezik. A repülőgép nem megfelelő fedélzeti számsora, nemkívánatos rezgéseket idézhet elő. A helyesen összeállított számoknak nincsenek ilyen rezgései, vagyis a helyesen összeállított számsor a történések kedvező kimenetelét, a harmónia megteremtését eredményezheti. A fellépő különféle betegségeknél a megfelelően összeállított egy vagy több számsorra való összpontosítás meggyógyítja a fennálló betegséget, vagyis a szervezetet a normális állapotába állítja vissza.

A számok, számsorok mögött belső rezgési forma van, ezért magát a gyógyulási folyamatot is ennek megfelelően lehet leírni. A helyesen kiválasztott számsor visszaállítja a szervezet normális állapotát. Ennek oka, hogy a számsor (figyelembe véve a mögötte létező szellemi, energetikai és rezgési formát) önmagában is maga a „szabályosság". A számsor képviseli a szükséges és a helyes hangzást. A számsorokra való összpontosítás, ráhangolódás ugyanazt jelenti, mint a hangszerek hangjának a hangvilla segítségével történő hangolása. Némi gyakorlattal fel lehet idézni a számokat és ki lehet vetíteni fehér fényben a homlok belső felületére.

Az egészség-helyreállító módszer kiterjesztése azt jelenti, hogy az egyik számsorra való összpontosításból megkapható a másik számsor. Tehát az egyik diagnózisból következik a másik. A tényleges diagnózisnak megfelelően, ezen összpontosítási eljárás, vagyis a számokra való összpontosítás lehetővé teszi az ember gyógyulását vagy a betegség megelőzését. Egy emberre vonatkozó kórismék összefüggenek egymással.
Gyakorlatilag, egy adott betegséghez tartozó hétjegyű számsor, továbbá egy következő betegséghez tartozó számsor számainak mögöttes jelentéséből nemcsak az tudható meg, hogy mi a közös a betegségekben, hanem a közös gyógymód is. Így lehetőség van arra, hogy a gyógyítás egy-egy impulzus-szintre összpontosuljon, és létrehozza a megfelelő lelkiállapotot. Adott esetben az összpontosítás csak a konkrét betegségfélék helyreállítására vonatkozik, de ezt más helyzetbe is át lehet fordítani, pl. az ember teljes egészségének a helyreállítására. Ha nincs konkrét kórisme, de megállapítható, hogy a betegség mely fejezethez tartozik, akkor a fejezetcím fő számsorára is lehet összpontosítani. Amennyiben van pontos diagnózis, akkor az annak megfelelő egészség-helyreállító számsorra kell összpontosítani. A számsorok átjárhatóak; az egyik koncentrációs számsorból át lehet lépni egy másik koncentrációs számsorba. így válik érthetővé, miként kell a számsorok sorrendjét felállítani ahhoz, hogy az egészség teljes helyreállítása célirányosan létrejöjjön.
A koncentráció végezhető úgy is, hogy egymás után egyenként elmondjuk a számokat, például az első számtól a hetedikig vagy csoportosítva pl. 1289435 esetében úgy is mondhatjuk, hogy 128-94-35 vagy bármilyen más felosztásban.

A számokra való összpontosítás módszere egyénenként változhat. Az adott számsorokra való összpontosítás időtartamától függően ki-ki maga erősíti az adott szám hatásfokát. Következésképpen, a meghatározott számsorra való összpontosítás idejének megváltoztatásával kissé megváltozik annak „hangzása", és ebből kifolyólag más lesz a hatása.

Az összpontosítási gyakorlatokban inkább hagyatkozzanak a megérzéseikre, annak ellenére, hogy a helyreállító hatás tetszőleges időtartamú összpontosítással is elérhető. Az összpontosítás ideje alatt mindenkinek tudatosnak kell lennie. Ez a szervezet normális állapotának gyors visszaállításához szükséges. A megjegyzett vagy a kiírt számokra való összpontosítást bármikor, bármely időben lehet alkalmazni. Ezt a módszert mások helyett is alkalmazhatjuk, úgy, hogy a gyógyítandó személyre gondolva és a homlokára összpontosítva mondjuk el a számokat.

Az egészség helyreállító számsorokra való „összpontosítás-tudása" nemcsak az egyén egészségének helyreállítására, javítására használható, hanem mindennemű globális katasztrófa kikerülésére is. A gondolat ereje a természetes megmenekülésre és a baj elkerülésére ösztönöz.


A népi gyógymódok és a "házi patika" szerei, valamint a táplálék kiegészítők, hatásosak lehetnek bizonyos egészségügyi problémákkal szemben, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ezeken az oldalakon szereplő információk alapján betegségeket lehetne diagnosztizálni vagy kezelni. Bármilyen egészségügyi problémával, tünettel forduljunk szakemberhez!

Az oldalon szereplő információk, publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Grafika és kivitelezés: MandG.Web